SKANN CAR

LPR

INTEGRERT TEKNOLOGI

lpr skanning biler integrering

- varsler sendt til nærmeste håndholdte -

- varseldetaljer lagret i billettrekord -

- nettbasert -

- slutt til slutt håndhevelse -

 

Styrke og styrke din LPR scan-biloperasjon ved å integrere med Schweers håndhevelse for å skape en fullstendig dokumentert håndhevelsesløsning. Alle skannebilvarsler flytter til vårt web-baser" system. Om noen sekunder skyver vi varsler til nærmeste håndholdte i feltet. Alle data hentet fra skannervognen er lagret i vår løsning og knyttet til utstedte billetter. Inkludert bilder. Offiserer i feltet er i stand til å bekrefte lese nøyaktighet, foreta en fersk online-sjekk med tredjepartsleverandører og avgjøre om et kjøretøy ikke er kompatibelt.

Roof camera solution

Roof-box solution

Inside camera solution

Roof camera solution

Helt automatiserad detektering.

SKANN + CHECK + VÅKEN

Network1 chkm

tilkoblet

Mapping chmk

soner

LPR chkm

gps

iForceOne Rooftop Box

Kombiner Schweers håndholdte LPR-løsning med skannervognene dine for å skape en total håndhevelsesløsning. Skanning i et urbane miljø kan være krevende. Nært parkerte biler, upålitelige GPS og skitne eller snødekte plater utfordrer ofte skannebilen. Vår håndholdte LPR-løsning gjør at offiseren til fots kan skanne plater i det vanskeligste miljøet, sjekke mot massive lister og oppdage manglende overholdelse, samtidig som vi opprettholder nærvær i nabolaget. Mens han skanner med enheten, er han også i stand til å håndheve et komplett spekter av lovbrudd i tillegg til å automatisk sjekke betal-for-telefon, betalingskort, tillatelsesliste, etc.

 

– Jane Jacobs, Urban Planner –

"The presences of great numbers of people gathered together in cities should not only be frankly accepted as a physical fact... they should also be enjoyed as an asset and their presence celebrated"

– Jane Jacobs, Urban Planner –

"The presences of great numbers of people gathered together in cities should not only be frankly accepted as a physical fact... they should also be enjoyed as an asset and their presence celebrated"

 

Street smart enforcement

 

Kontakt os

 

CarB 35  

Naverland 2, 2. Sal

2600 Glostrup

København

Phone 35   +45 (43) 466311
Fax 35b   +45 (43) 466313
Mail 35   Torben Andersen

Services

 

Service

Til servicebehov

venligst kontakt:

Mail Torben Andersen

Sosial

 

LinkedIn   LinkedIn

Disclaimer / Avtrykk

 

Disclaimer   Disclaimer / Avtrykk
Disclaimer   Personvern