SKANNA VAGN

LPR

INTEGRERAD

AUTOMATED LICENSE PLATE RECOGNITION

- Militärgrader GPS -

- Flera Identifieringsfunktioner -

- Automatisk - Ingen Behörig Störning Behövs -

- 360° Skanna Vy -

- Självförvarat System -

- Lätt Överförbar Mellan Styrenheter -

SKANNA + CHECK + VARNA

Helt automatiserad detektering.

LPR chkm

gps

Mapping chmk

zoner

Network1 chkm

ansluten

iForceOne Rooftop Box

STANDARDFUNKTIONER

Automatiserad zondetektion, ingen manuell inmatning behövs -

- Integration med flera betal-för-telefon, digitala tillståndsleverantörer och kiosker med flera utrymmen -

- Utrustad med avancerad upptäckt och identifiering av fordon -

- Sömlös integration med Politess Web Office -

- Upptäckta överträdelser som skickas till närmaste handhållna enheter -

- Mycket säker dataöverföring över molninfrastruktur -

- Säker datainmatning, utbyte och hantering -

- Massiv kontroll mot listor -

 

– Jane Jacobs, Urban Planner –

"The presences of great numbers of people gathered together in cities should not only be frankly accepted as a physical fact... they should also be enjoyed as an asset and their presence celebrated"

– Jane Jacobs, Urban Planner –

"The presences of great numbers of people gathered together in cities should not only be frankly accepted as a physical fact... they should also be enjoyed as an asset and their presence celebrated"

 

Street smart enforcement

 

Kontakt os

 

CarB 35  

Naverland 2, 2. Sal

2600 Glostrup

København

Phone 35   +45 (43) 466311
Fax 35b   +45 (43) 466313
Mail 35   Torben Andersen

Services

 

Service

För servicebehov

vänligen kontakta

Mail Torben Andersen

Helpful Links

 

PanStreet   PanStreet Int'l.
LinkedIn   LinkedIn
Facebook   Facebook
Instagram   Instagram
Twitter   Twitter

Disclaimer / Avtryck

 

Disclaimer   Disclaimer / Avtryck
Disclaimer   Privacy Policy