Integreer met elke serviceprovider of leverancier van leveranciers en teams bij het afdwingen van meerdere betaalmethoden.

WIJ BOUW OPLOSSINGEN

WELKOM BIJ SCHWEERS BENELUX

Integreer met elke serviceprovider of leverancier van leveranciers en teams bij het afdwingen van meerdere betaalmethoden.

WIJ BOUW OPLOSSINGEN

WELKOM BIJ SCHWEERS BENELUX

 
 
Schweers Culsult Benelux GmbH
 
Direkteur: Michael Schweers 
HRB: 9413 AG Neuss · UST-IDNr.: DE 197 797 678
 
Rudolf-Diesel-Str. 18
D- 40670 Meerbusch
telefoon +49 2159 5292 0
fax: +49 2159 5292 35
 
E-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
Disclaimer en gebruiksvoorwaarden
 
 

Schweers Consult GmbH Benelux ("Wij", "Onze", "Ons")

Disclaimer / Gebruiksvoorwaarden van onze website

 

Gebruik van onze website is onderhevig aan de volgende disclaimers en gebruiksvoorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.

 

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud van de website van Schweers is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. Met uitzondering van alle downloads die worden aangeboden voor gebruik in de originele versie, is het gebruik van de teksten en illustraties, zelfs gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Schweers in strijd met de bepalingen van het auteursrecht en is dus onwettig. Dit geldt in het bijzonder voor alle exploitatierechten, zoals duplicatie, vertaling of gebruik in elektronische systemen. Onze website maakt gebruik van geregistreerde handelsmerken, handelsnamen, gebruiksmodellen en logo's. Zelfs als deze niet als zodanig zijn gemarkeerd op de respectieve plaatsen, zijn de overeenkomstige wettelijke voorschriften van toepassing.

 

Met een vonnis van 12 mei 1998 besloot de regionale rechtbank Hamburg dat men moest antwoorden door indien nodig de inhoud van de verbonden zijden in te voegen. Dit kan alleen worden voorkomen door uitdrukkelijk afstand te nemen van deze inhoud. We hebben links naar andere websites op onze site opgenomen. Voor al deze links geldt: we benadrukken dat we geen invloed hebben op het ontwerp en de inhoud van de gelinkte pagina's. Daarom distantiëren wij ons hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle verbonden partijen.

 

Privacy Policy. Verantwoord omgaan met persoonlijke gegevens heeft bij Schweers Consult GmbH hoge prioriteit. Daarom willen we u informeren wanneer we verzamelen welke gegevens en hoe ze worden gebruikt. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de naleving van de gegevensbeschermingsregels van zowel ons als onze verwerkers te waarborgen. Wijzigingen in dit privacybeleid kunnen nodig zijn naarmate onze websites evolueren. Dit geldt ook voor het gebruik van nieuwe technologieën. Toegang tot onze website Toegang tot onze website wordt voor een beperkte tijd opgeslagen in een logbestand met de volgende gegevens:

 

• Datum en tijdstip van ophalen

• Verzoek om details en bestemmingsadres

• Naam van het opgehaalde bestand en overgedragen hoeveelheid gegevens

• Bericht als het ophalen succesvol was

 

Deze gegevens worden voor statistische doeleinden geëvalueerd. Er is geen persoonlijke evaluatie en geen profilering.

 

Gebruik van cookies en analysehulpmiddelen. "Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (" Google "). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde" cookies ", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden indien wettelijk vereist of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres nooit koppelen aan andere Google-gegevens. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de manier en voor de hierboven uiteengezette doeleinden. "De opt-out add-on van Google Analytics voor browsers geeft de bezoeker van de site meer controle over welke Google Analytics-gegevens worden verzameld door Google Analytics De invoegtoepassing communiceert met JavaScript (ga.js) Google Analytics dat geen informatie over het websitebezoek moet worden verzonden naar Google Analytics Om deze functie te gebruiken, downloadt u de add-on (downloaden) en installeert u deze voor uw huidige webbrowser. De Google Analytics add-on voor Internet Explorer (7 en 8), Google Chrome (4. x en hoger) en Mozilla Firefox (3.5 en hoger) beschikbaar.

 

Privacy Statement voor het gebruik van Google Analytics. Deze website maakt gebruik van de functies van de web analytics dienst Google Analytics. Provider is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. Google Analytics maakt gebruik van. "Cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en maken analyse van uw gebruik van de website. De informatie die door het cookie gegenereerde over uw gebruik van deze website zijn meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website uw IP-adres van Google zal worden afgekapt binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit en het verstrekken van andere met website en internet gerelateerde diensten aan de website operator. Die binnen het kader van Google Analytics vanuit uw browser IP-adres zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

 

Auteursrecht en andere eigendomsrechten. Wij en onze respectieve licentiegevers en leveranciers bezitten de informatie en materialen die beschikbaar zijn via onze website. Dergelijke informatie en materialen kunnen worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken, octrooien en / of andere eigendomsrechten en wetten. U hebt geen licentie of recht om dergelijke informatie en materialen voor uw eigen gebruik te gebruiken, ongeacht hoe u onze website bezoekt of gebruikt. U mag geen reproducties reproduceren, dupliceren, wijzigen, leasen, verkopen, distribueren of afgeleide werken maken op basis van het geheel of een deel van onze website of enige informatie of materialen die zijn opgenomen in of beschikbaar worden gemaakt via onze website, zonder vooraf onze uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen.

 

Downloads. Met betrekking tot alle materialen die wij beschikbaar stellen voor u om te downloaden van onze website, hebt u ermee ingestemd dat u het genoemde materiaal alleen voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik mag downloaden. Deze downloadautorisatie is geen eigendomsoverdracht in de materialen en kopieën daarvan en is onderhevig aan de volgende beperkingen: 1) u moet op alle kopieën van de gedownloade materialen alle auteursrechtelijke en andere eigendomsvermeldingen in de materialen bewaren; 2) u mag het materiaal op geen enkele manier wijzigen of reproduceren of openbaar weergeven, uitvoeren of distribueren of anderszins gebruiken of communiceren voor een publiek of commercieel doel; en 3) u mag het materiaal niet aan enige andere persoon overdragen tenzij u hen op de hoogte brengt van en akkoord gaat met de verplichtingen die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden.

 

Links naar websites van andere aanbieders. We hebben links naar andere websites op onze site opgenomen. Voor al deze links hebben we geen controle over de naleving door deze providers van het privacybeleid.

 

Nauwkeurigheid. We proberen ervoor te zorgen dat de informatie op onze website volledig, nauwkeurig en actueel is. Ondanks onze inspanningen kan de informatie op onze website echter soms onnauwkeurig, onvolledig of verouderd zijn. Alle informatie en materialen die via onze website beschikbaar worden gesteld, worden u 'in de huidige vorm' verstrekt zonder uitdrukkelijke verklaringen of garanties van welke aard dan ook (uitgedrukt of in diskrediet gebracht) met betrekking tot de volledigheid of juistheid van informatie op onze website.

 

Veiligheid. We proberen ervoor te zorgen dat Onze Website vrij is van beveiligingsproblemen, inclusief maar niet beperkt tot virussen. Ondanks onze inspanningen kunnen we echter niet garanderen dat onze website veilig en veilig voor uw gebruik zal zijn. U begrijpt dat wanneer u onze website gebruikt, u dit op eigen risico doet.

 

Disclaimer. We verwerpen alle wettelijke of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot onze website en alle informatie en materialen die hierin beschikbaar worden gesteld, inclusief maar niet beperkt tot garanties van toereikende kwaliteit, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk en eigendomsrecht. We geven geen verklaring of garantie dat de site (of een deel daarvan) accuraat of volledig zal zijn, noch dat bepaalde software of hardware compatibel zal zijn met de producten beschreven op onze website. U stemt ermee in dat u alle risico's in verband met het gebruik van onze website moet evalueren en dragen, inclusief maar niet beperkt tot het vertrouwen op de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van informatie of materialen die via onze website beschikbaar worden gesteld, en alle potentiële beveiligingsrisico's die samenhangen met deze website. met surfen op internet inclusief onze website.

 

Beperking van aansprakelijkheid. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit uw gebruik van onze website of uit enige informatie of materialen op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, gevolg-, speciale, voorbeeldige of punitieve schade van welke aard dan ook in verband met onze website, inclusief maar niet beperkt tot dergelijke claims als schadevergoeding voor gederfde winst, verlies van gebruik, verlies van gegevens, beveiligingsinbreuken of inmenging door derden, zelfs als u ons van tevoren op de hoogte zou brengen van dergelijke potentiële schade of verliezen. Uw enige en exclusieve rechtsmiddel voor enige ontevredenheid over, of schade aan u veroorzaakt door, onze website is om te stoppen met het gebruik van onze website.

 

Geen recht op toegang. U hebt geen wettelijk recht van welke aard dan ook om toegang te krijgen tot onze website. Onze website is door ons uitsluitend aan u ter beoordeling beschikbaar gesteld.

 

Toepasselijk recht; Geschillenbeslechting. U stemt er hierbij mee in dat elke claim of geschil die ontstaat in verband met onze website valt onder en zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat New Jersey, en u stemt in met de exclusieve jurisdictie van de federale en nationale rechtbanken die zich bevinden in Newark, New Jersey, en zien af van eventuele bezwaren van jurisdictie, locatie of ongelegen forum. In geen geval mag deze bepaling zodanig worden geïnterpreteerd dat u mogelijk het recht zou hebben om een claim tegen ons in te dienen die voortvloeit uit uw gebruik van onze website.

 

Deelbaarheid. Als een bepaling van deze "Disclaimer / Gebruiksvoorwaarden van onze website" niet-afdwingbaar wordt bevonden, heeft die bepaling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van enige andere bepaling.

 

© 2010-2018 Schweers Consult GmbH Benelux

 

 

 

 

 

Street smart enforcement

 

Contact ons

 

CarB 35  

Rudolf-Diesel-Str. 18

D-40670 Meerbusch - Germany

Phone 35   +49 2159 5292-0
Fax 35b   +49 2159 5292-39
Mail 35   Stephan Meiser

Service

 

Service

Voor servicebehoeften

neem contact op:

Mail Service

Sociaal

 

LinkedIn   LinkedIn

Disclaimer / Afdruk

 

Disclaimer   Disclaimer / Afdruk
Disclaimer   Politique de confidentialité