SEND TO HANDHELD

>>>>>

LPR SCAN-CAR ENFORCEMENT

anpr scanningsintegration

 

- varningar skickade till närmaste handhållna -

- varningsinformation sparad på biljettinspelning -

- webbaserad -

- slut för att slutföra verkställigheten -

 

Stärka och effektivisera din ANPR-scanningsoperation genom att integrera med Schweers enforcement för att skapa en fullständig dokumenterad verkställighets lösning. Alla skanna bilvarningar flytta till vårt webbaserade system. På sekunder trycker vi på varningar till närmaste handhållna i fältet.

 

All data som samlas in från skanningsbilen lagras i vår lösning och kopplad till utfärdade biljetter. Inklusive bilder. Officiella inom fältet kan bekräfta läsnoggrannheten, göra en ny online-check med tredje partens leverantörer och avgöra om ett fordon inte överensstämmer.

Carly Fiorina - former Chief Executive Officer, Hewlett Packard

“The goal is to turn data into information and information into insight."

LPR chkm Mapping chmk Network1 chkm

GPS

Zones

Connected

Kombinera Schweers handhållna ANPR-lösning med dina scanningsbilar för att skapa en total verkställighetslösning. Skanning i en stadsmiljö kan vara krävande. Njut parkerade bilar, otillförlitliga GPS och smutsiga eller snötäckta plattor utmanar ofta skanningsbilen. Vår handhållna ANPR-lösning gör att officeraren till fots kan skanna tallrikar i den svåraste miljön, kontrollera massiva listor och upptäcka bristande överensstämmelse, samtidigt som vi behåller närvaro i grannskapet.

 

Samtidigt som vi skannar med enheten kan han också genomföra ett komplett sortiment av brott, förutom att vi automatiskt kontrollerar betalning via telefon, betalningsskylt, tillståndslista etc.

Carly Fiorina - former Chief Executive Officer, Hewlett Packard

“The goal is to turn data into information and information into insight."

 

Street smart enforcement

 

Kontakt os

 

CarB 35  

Naverland 2, 2. Sal

2600 Glostrup

København

Phone 35   +45 (43) 466311
Fax 35b   +45 (43) 466313
Mail 35   Torben Andersen

Services

 

Service

För servicebehov

vänligen kontakta

Mail Torben Andersen

Social

 

LinkedIn   LinkedIn

Disclaimer / Avtryck

 

Disclaimer   Disclaimer / Avtryck
Disclaimer   Privacy Policy