MAPPING SOFTWARE

CONNECT WITH YOUR OFFICERS

realtidskartläggning

realtidsspårning -

övervaka biljetter och observationer -

- färgkod baserad på uppgift -

GPS-koordinater på biljettanalys baserat på fångad data -

 

Spåra rutten, aktiviteten och positionen hos dina officerare under hela deras skift. Mycket noggranna GPS-sensorer inom våra handhållna enheter möjliggör ständiga platsuppdateringar. Se utfärdade biljetter samt varningar, observationer och all officiell aktivitet i realtid. Färgkodade symboler erbjuder ett intuitivt verktyg för att analysera officerens produktivitet. Följ officerarens rutt och se deras handlingar genom sin dag. Se ikoner för tryckta biljetter, kaffepauser, domstolstid etc. Hjälper till att skapa detaljerade rapporter för att maximera arbetskraftens effektivitet.

realtidskartläggning

realtidsspårning -

övervaka biljetter och observationer -

- färgkod baserad på uppgift -

GPS-koordinater på biljettanalys baserat på fångad data -

 

Spåra rutten, aktiviteten och positionen hos dina officerare under hela deras skift. Mycket noggranna GPS-sensorer inom våra handhållna enheter möjliggör ständiga platsuppdateringar. Se utfärdade biljetter samt varningar, observationer och all officiell aktivitet i realtid. Färgkodade symboler erbjuder ett intuitivt verktyg för att analysera officerens produktivitet. Följ officerarens rutt och se deras handlingar genom sin dag. Se ikoner för tryckta biljetter, kaffepauser, domstolstid etc. Hjälper till att skapa detaljerade rapporter för att maximera arbetskraftens effektivitet.

LPR chkm

domstolsutseende

 

LPR chkm

arbetsbrott

 

LPR chkm

officiell identifiering

 

 

Aktivera tjänstemän att skicka larmsignaler om de har problem eller behöver hjälp. Administratörer kan skicka meddelanden och varningar till fördefinierade destinationer. Organisera effektiv verksamhet baserat på aktuell data i fält för att maximera produktiviteten. Tilldela skift till enskilda tjänstemän baserat på tidigare data. Tilldela uppgifter per officer såväl som per plats.

 

Jane Jacobs, Urban Planner and author of "The Death and Life of Great American Cities"

"...frequent streets and short blocks are valuable because of the fabric of intricate cross-use that they permit among the users of a city neighborhood."

 

Street smart enforcement

 

Kontakt os

 

CarB 35  

Naverland 2, 2. Sal

2600 Glostrup

København

Phone 35   +45 (43) 466311
Fax 35b   +45 (43) 466313
Mail 35   Torben Andersen

Services

 

Service

För servicebehov

vänligen kontakta

Mail Torben Andersen

Social

 

LinkedIn   LinkedIn

Disclaimer / Avtryck

 

Disclaimer   Disclaimer / Avtryck
Disclaimer   Privacy Policy