PROFESSIONELLT STÖD

PERSONLIG UNDERHÅLL OCH

underhåll av hårdvara och programvara

- händer på stöd -

 

Vi övervakar professionellt reparationen och underhållet av dina enheter på vårt danska huvudkontor i Köpenhamn. Vårt team av utbildade tekniker ser till att dina handdatorer körs smidigt och effektivt. Förutom att övervaka reparationen av skador som orsakas av normalt slitage, granskar vi dina enheter för eventuella svagheter och ID-förebyggande reparationer. Årliga programuppdateringar, svar på mjukvaruproblem och en helpdesk för support är alla delar av vårt engagemang för dig.

 

Som mjukvaruutvecklare och utvecklare kan vi lägga till funktioner och komponenter till din lösning när dina behov ändras. Dessa delar, oavsett om de är GPS-spårning, 2D-streckkodssökning, LPR eller betal-för-telefon / rymdstyrning, kan läggas till din lösning när som helst. Ofta av vårt team av mjukvaruingenjörer. Din enhet kommer vi reparera och på väg tillbaka till din operation snabbt med lite nedgångstid.

 

Namnet SCHWEERS står för innovativa och trendsättande produkter och tjänster inom rörlighet och trafik. Våra höga krav gäller hela din livscykel för din lösning och inkluderar därför följande tjänster:

Mobila datorer är extremt stressade på vägen. Med SCHWEERS underhåll kommer dina mobila enheter att fungera tillförlitligt även under krävande förhållanden.

HARDWARE UNDERHÅLL

Kontinuerligt mjukvaruunderhåll garanterar kvalitet, laglig efterlevnad och systemtillgänglighet för alla processer i ditt Politess®-system.

SOFTWARE CARE

underhåll och service för ditt politess-system

så att din investering lönar sig snabbt -

 

Produktiviteten och lönsamheten hos ditt Politess®-system beror också på hur bra mjukvara och hårdvara underhålls, underhålls och repareras. Vårt sofistikerade serviceprogram anpassar din lösning till förändrade krav och säkerställer lönsamheten.

Amos Winter, Professor, Department of Mechanical Engineering, MIT.

"Engage the end user in the design process. Don't just ask him what he needs, but ask him how he think it can be achieved."

 

Street smart enforcement

 

Kontakt os

 

CarB 35  

Naverland 2, 2. Sal

2600 Glostrup

København

Phone 35   +45 (43) 466311
Fax 35b   +45 (43) 466313
Mail 35   Torben Andersen

Services

 

Service

För servicebehov

vänligen kontakta

Mail Torben Andersen

Social

 

LinkedIn   LinkedIn

Disclaimer / Avtryck

 

Disclaimer   Disclaimer / Avtryck
Disclaimer   Privacy Policy